Ochrana osobních údajů


  1. Abychom vás mohli pravidelně informovat o novinkách na webu Knihovědní-detektivové.cz, musíme zpracovat některé vaše osobní údaje. Je to e-mailová adresa, kterou nám sdělíte prostřednictvím registračního formuláře. Tento údaj nás necháváte zpracovat na základě vašeho souhlasu, který je pro zařazení do newsletteru dobrovolný, ale zároveň nezbytný.
  2. Máte kdykoliv právo se na nás obrátit na emailové adrese knavcr@knav.cz, nebo na poštovní adrese: Pověřenec – Knihovna AV ČR, v. v. i., Národní 3, 110 00, Praha 1, a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat po nás výmaz osobních údajů; v určitých případech máte právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky.